Recertyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Recertyfikacja KPP – na czym polega?

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są skierowane do każdego, kto pragnie nieść pomoc innym w sposób profesjonalny. Są obowiązkowe dla służb współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, takich jak Policja, Straż Miejska, WOPR, GOPR, TOPR, Straż Pożarna, ZHP, PCK, a nawet Służby Więziennej. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy certyfikat uzyskania tytułu ratownika KPP nie jest ważny bezterminowo i podlega recertyfikacji. Recertyfikację KPP przeprowadzamy w miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów, Białystok a także Kraków.

Recertyfikacja Kursu Pierwszej Pomocy – co warto wiedzieć?

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika KPP jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania. Po upływie tego okresu należy ponownie zgłosić do zarejestrowanej jednostki organizującej kursy KPP w celu ponownego przystąpienia do egzaminu. Jest to egzamin recertyfikacyjny, który nie wymaga ukończenia pełnego kursu KPP po raz drugi. Zwykle do egzaminu recertyfikacyjnego przystępują osoby pracujące w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W związku z tym mają stały kontakt z różnymi przypadkami medycznymi omawianymi na kursach. Ponowne uzyskanie tytułu ratownika KPP daje uprawnienia na kolejne trzy lata, przy czym liczy się data wydania certyfikatu.

Jak przygotować się do recertyfikacji KPP?

W przypadku recertyfikacji KPP obowiązuje ten sam zakres materiału, co podczas pierwszego egzaminu. Zatem przystępujący do egzaminu powinni posiadać szeroką wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obejmuje ona podstawy prawne zawodu ratownika KPP. Ponadto trzeba posiadać praktyczne umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczone na fantomach dorosłego, dziecka i noworodka. Każdy kto ukończył kurs KPP powinien posiadać umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku, udzielania pomocy psychologicznej poszkodowanym, a także wykonywania szeregu czynności, które są niezbędne do ratowania życia i zdrowia. Pierwsza pomoc poza działaniami wymaganymi w przypadku osób nieprzytomnych dotyczy również radzenia sobie w sytuacji wstrząsu, zapaści czy zadławienia ciałem obcym. Ponadto ratownicy KPP powinni posiadać umiejętności wykonywania opatrunków i udzielania pierwszej pomocy w sytuacji urazów mechanicznych, chemicznych, termicznych, czy elektrycznych. Dlatego osoba przystępująca ponownie do egzaminu KPP może ponownie zapisać się na pełny kurs bądź też zdecydować się na samą recertyfikację.

Recertyfikacja KPP – szczegółowe cele kształcenia

Podczas recertyfikacji KPP uczestnicy mogą utrwalić wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od certyfikowanych ratowników KPP wymagana jest odpowiedzialność za jakość udzielania pierwszej pomocy. W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i symulacji. Kurs przypominający, czyli tzw. recertyfikacja KPP składa się wyłącznie z zajęć praktycznych, które objęte są programem KPP. Czas trwania wynosi 16 godzin. Zatem jest on ponad 4-krotnie krótszy niż w przypadku pierwszego kursu KPP, który trwa 66 godzin.

Jak wygląda egzamin recertyfikacyjny KPP?

Egzamin receryfikacyjny KPP składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin w części teoretycznej zawiera 30 pytań testowych, które są opracowywane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Aby móc przystąpić do części praktycznej, trzeba uzyskać wynik przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi. Nie ma tutaj znaczenia staż pracy. Liczy się wiedza i jej wykazanie na egzaminie teoretycznym. Część praktyczna składa się z trzech losowo wybranych zadań, w tym dwóch na fantomie. Aby uzyskać certyfikat ratownika KPP należy uzyskać w całym egzaminie wynik przynajmniej 75%. Komisja egzaminacyjna składa się z dwóch lekarzy oraz jednego specjalisty z danej dziedziny. Zatem w przypadku, gdy do egzaminu podchodzi pracownik WOPR, w komisji zasiada specjalista z WOPR.  Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik ponownie otrzymuje tytuł ratownika KPP, który ważny jest przez trzy lata.