Recertyfikacja KPP Kraków

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Krakowie – podejdź do egzaminu.

Egzamin KPP Kraków – co i jak w kilku słowach

Standardowo Kursy pierwszej pomocy w Krakowie kończy się przystąpieniem do egzaminu KPP Kraków. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Może do niego podejść każdy uczestnik odbywającego się właśnie kursu lub też osoba, która pragnie dokonać recertyfikacji. Mając na uwadze doświadczenie osoby przystępującej wyłącznie do recertyfikacji KPP, zakładamy że poradzi sobie ponownie z częścią teoretyczną , w której musi poradzić sobie z 30 pytaniami testowymi. Tak jak i w przypadku osób, które pierwszy raz podchodzą po kursie KPP  muszą udzielić przynajmniej 27 prawidłowych odpowiedzi. Uzyskując minimum wynik 90% poprawnych odpowiedzi. Recertyfikujący swój dotychczasowy certyfikat możne przystąpić do części praktycznej egzaminu. Tutaj, zgodnie z przyjętymi zasadami losuje się dwa zadania sprawdzające praktyczne postępowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także przeprowadza się resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie.

Recertyfikacja KPP Kraków 2019

Warunkiem zaliczenia części praktycznej certyfikowanego egzaminu KPP Kraków jest uzyskanie oceny dostatecznej z poszczególnych zadań, które oceniane są oddzielnie przez każdego członka komisji egzaminacyjnej. Warto wiedzieć, że komisja składa się z trzech osób: dwóch lekarzy i jednego specjalisty z zakresu, który obejmuje egzamin na ratownika KPP Kraków. Ocena niedostateczna z zadania stawiana jest, gdy opowie się za nią 75% składu komisji. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części praktycznej i teoretycznej umożliwia na otrzymanie certyfikatu ratownika KPP, ważnego przez okres 3 lat od daty wydania.

 

Recertyfikacja KPP Kraków
data rozpoczęcia: 28 czerwca 2019
data zakończenia: 28 czerwca 2019
miejsce: ul. Wielicka
30-552 Kraków
lokalizacja: Kraków
Kategoria: KPP Recertyfikacja

Egzamin KPP Kraków
data rozpoczęcia: 25 sierpnia 2019
data zakończenia: 25 sierpnia 2019
miejsce: ul. Wielicka
30-552 Kraków
lokalizacja: Kraków

Kategoria: Egzamin KPP

Recertyfikacja KPP Kraków
data rozpoczęcia: 29 września 2019
data zakończenia: 29 września 2019
miejsce: ul. Wielicka
30-552 Kraków
lokalizacja: Kraków
Kategoria: Egzamin KPP