Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy Białystok

Recertyfikacja KPP Kursy Pierwszej Pomocy Białystok

Egzamin – Recertyfykacja KPP Białystok – czy można przyjść tylko na egzamin?

Oczywiście, że można. Kurs pierwszej pomocy w Białymstoku kończy się naturalnie państwowym egzaminem, który to egzamin KPP składa się z  dwóch części. Część teoretyczna obejmuje trzydzieści zagadnień testowych. Musisz pamiętać, że kursant podchodzący do egzaminu musi udzielić 90% prawidłowych odpowiedzi (przynajmniej), aby zaliczyć i móc przystąpić do części praktycznej.

Recertyfikacja Kursu Pierwszej Pomocy – jakie wytyczne?

Wytyczne dla praktycznej części egzaminu zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nakładają na zdającego obowiązek wykonania trzech zadań praktycznych, w tym jednego na fantomie. Całość oceniana jest przez komisję egzaminacyjną, składającą się z dwóch lekarzy i jednego specjalisty z dziedziny, którą obejmuje egzamin. Należy uzyskać w tej części przynajmniej 75% wynik. Po zdaniu egzaminu kursant uzyskuje tytuł ratownika KPP, a jego uprawnienia ważne są przez 3 lata, po czym musi dokonać recertyfikacji KPP Białystok, czyli ponownie zdać egzamin państwowy

Recertyfikacja KPP Białystok
data rozpoczęcia:  16 czerwca 2019
data zakończenia: 16 czerwca 2019
miejsce: ul. 42 Pułku Piechoty
15-181 Białystok
lokalizacja: Sala szkoleniowa
Kategoria: Edukacja

Recertyfikacja KPP Białystok
data rozpoczęcia:  14 lipca 2019
data zakończenia: 14 lipca 2019
miejsce: ul. 42 Pułku Piechoty
15-181 Białystok
lokalizacja: Sala szkoleniowa
Kategoria: Edukacja

Recertyfikacja KPP Białystok
data rozpoczęcia:  15 września 2019
data zakończenia: 15 września 2019
miejsce: ul. 42 Pułku Piechoty
15-181 Białystok
lokalizacja: Sala szkoleniowa
Kategoria: Edukacja