Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci

Kursy Pierwszej Pomocy dla dzieci to podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczna przedstawiana w sposób przystępny dla najmłodszych i w pełni dostosowany do wieku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Szkolenia prowadzone sa  zgodnie z najwyższymi standardami kształcenia. Przekazywana wiedza dawkowana jest w sposób kreatywny i interaktywny, który jest atrakcyjny i ciekawy dla dzieci.

KPP dla dzieci przygotowuje do podjęcia prostych czynności w celu udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Podczas zajęć u najmłodszych kształtowana jest postawa odpowiedzialności oraz poczucia obowiązku niesienia pomocy potrzebującym. Dzieci uczą się, jak cenne jest życie człowieka i dlaczego trzeba je chronić.

Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci może zostać przeprowadzony w przedszkolu lub szkole podstawowej. Instruktorzy dobierają tematykę i formę zajęć odpowiednią do wieku uczestników. KPP dla dzieci zamawia dyrekcja szkoły, nauczyciel lub Rada Rodziców. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane są w kilkuosobowych grupach pod okiem doświadczonego ratownika medycznego.

 

Dlaczego warto zapisać dziecko na KPP?

Naukę poprawnych zachowań oraz kształtowanie poczucia obowiązku udzielania pierwszej pomocy warto rozpocząć już od najmłodszych lat. Dziecko, które wie, co robić w nagłych sytuacjach może uratować życie koledze, rodzicom, dziadkom, opiekunce lub innej, przypadkowej osobie. Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci uczy najmłodszych, aby nie bać się podejmować szybkich i zdecydowanych działań.

 

Cele KPP dla dzieci

Najważniejsze cele KPP dla dzieci to:

 • oswojenie najmłodszych z tematyką pierwszej pomocy;
 • przygotowanie dzieci do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia;
 • nauka szybkiego i zdecydowanego działania w sytuacjach nagłych;
 • kształtowanie odpowiedniej postawy, nawyków, odpowiedzialności i poczucia obowiązku;
 • nauka podstawowych czynności ratowniczych (dostosowanych do wieku);
 • nauka wzywania pomocy (informowanie służb ratunkowych i osób dorosłych);
 • nauka pierwszej pomocy poprzez zabawę;
 • nauka zadbania o swoje bezpieczeństwo w szkole, na podwórku i podczas wakacji.

 

Celem KPP dla dzieci jest również zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

 

Czego uczą się dzieci na Kursie Pierwszej Pomocy?

Forma oraz program KPP dla dzieci dostosowany jest do wieku uczestników. Instruktorzy starają się przekazać istotną wiedzę w sposób przystępny, ciekawy i atrakcyjny (poprzez zabawę, rysunki, piosenki, quizy, filmy edukacyjne itp.). Dodatkowo podczas zajęć maluchy nie tylko słuchają, ale są zachęcane do podejmowania różnych aktywności.

 

Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci to nauka:

 • ważnych numerów telefonu (pogotowie, straż pożarna, policja);
 • wzywania pomocy (przekazanie dyspozytorowi co i gdzie się stało);
 • własnego bezpieczeństwa podczas zbliżania się do poszkodowanego;
 • sprawdzenia przytomności poszkodowanego;
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej;
 • opatrywanie skaleczeń.

 

Na zakończenie KPP dzieci otrzymują kolorowe certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i zdobycie określonych umiejętności.