KURS PIERWSZEJ POMOCY WROCŁAW 2019 / 2020

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Kursy Pierwszej Pomocy Wrocław

 

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy we Wrocławiu – dlaczego warto?

Nauka udzielania pierwszej pomocy jest ważna od najmłodszych lat. Obecnie prowadzona jest obowiązkowo w szkołach. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu tak nie było. Dlatego osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego powinny odbyć kursy pierwszej pomocy. Wrocław jest miastem, gdzie w jednostkach, znajdujących się w rejestrze placówek udzielających pomocy medycznej można zdobyć uprawnienia ratownika KPP. Umiejętności te są przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym. Od 2018 r. na taki kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu może przystąpić każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych. W dalszym ciągu jest on obowiązkowy dla osób pracujących w jednostkach współpracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dotyczy to więc wszystkich służb cywilnych zajmujących się prewencją, a także udzielaniem pomocy w różnym zakresie i jednostek ochotniczych,  m.in. Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, czy też Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie jest to kurs ratownika medycznego Wrocław.

Dla kogo jest kurs pierwszej pomocy Wrocław?

Kurs KPP Wrocław – do kogo jest adresowany?

Jeszcze do niedawna na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy mogły zapisać się jedynie osoby pracujące w jednostkach współpracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednak obecnie, każdy kto ukończył 18 lat i nie ma ograniczonych praw cywilnych, a także jego stan zdrowia pozwala na udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może zapisać się na kurs KPP Wrocław. Jest on prowadzony w oparciu o decyzję administracyjną wojewody dolnośląskiego i kończy się państwowym egzaminem na ratownika KPP, który jest najwyższym stopniem, jaki może uzyskać osoba bez wykształcenia medycznego.

Profesjonalne kursy pierwszej pomocy Wrocław – warto wiedzieć

Warto wiedzieć, że kursy pierwszej pomocy Wrocław są realizowane zgodnie z programem ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia. Należy także zauważyć, że dzięki temu kursowi słuchacze mogą zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na współpracę w sytuacjach kryzysowych. Współpracę ze służbami prewencyjnymi, organizowanie i przeprowadzanie ewakuacji w sytuacji zagrożenia, np. terrorystycznego. Szkolenia i kursy KPP prowadzone są przez profesjonalnych ratowników górskich, wodnych, czy lądowych, a także lekarzy i psychologów. Wszyscy oni powinni posiadać minimum 3-letnie doświadczenie.

Kursy KPP Wrocław – per aspera ad astra

Często można usłyszeć sentencję „per aspera ad astra”, która oznacza, że przez pokonywanie trudności możemy osiągnąć wiele. To zdanie idealnie wpisuje się w ideę przeprowadzania kursów KPP we Wrocławiu. Wymagają one od słuchaczy dużej wiedzy i umiejętności praktycznych, ale dzięki temu mogą komuś uratować życie. Kursanci na szkoleniach KPP Wrocław uczą się pokonywania trudności, jakie mogą napotkać w pracy przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dotyczy zarówno w miejscu pracy, jak i w terenie. Warto zauważyć, że kończąc kurs i uzyskując tytuł ratownika kwalifikowanego posiada się także wiedzę z zakresu psychologii, co jest niezbędne, gdyż często ofiary wypadków są w szoku i należy pomóc im w tej trudnej dla nich sytuacji i wykazać się olbrzymią dawką empatii, a przy okazji również zimnej krwi.

Kurs KPP Wrocław Oława Oleśnica Środa Śląska Trzebnica Świdnica

Zakres materiału do opanowania – kursy pierwszej pomocy Wrocław

Temat – Kurs pierwszej pomocy Wrocław – realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i trwają minimum 66 godzin. Ponadto realizowane są w czasie nie krótszym niż 6 dni. Organizator posiada także zgodę wojewody dolnośląskiego. W trakcie kursu odbywa się 21 godzin wykładów oraz 45 godzin ćwiczeń, które mogą być realizowane zarówno w terenie, jak i odpowiednio wyposażonych salach. Warto tutaj pamiętać, że kursy KPP Wrocław dostosowane są do potrzeb jednostek, które zgłaszają kursantów. Zatem zajęcia praktyczne dla ratowników WOPR i GOPR odbywają się w warunkach górskich bądź też na ścianach wspinaczkowych, specjalnie do tego celu przygotowanych. Niezwykle duże znaczenie ma tutaj wyposażenie sal do ćwiczeń

Kursy KPP Wrocław – co na jeszcze na kursie?

Oczywiście na każdym kursie dostępne są fantomy, zarówno osoby dorosłej, dziecka, jak i noworodka. Dzięki temu kursanci mogą opanować resuscytację krążeniowo-oddechową, która jest przeprowadzana w inny sposób, u noworodków i małych dzieci, a w inny u osób dorosłych. Dzięki temu trenerzy, czyli ratownicy medyczni i lekarze mogą od razu wskazywać popełniane błędy. W sytuacji zagrożenia życia osoba po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ma pewność, że udziela jej w prawidłowy sposób. Poza fantomami konieczne są defibrylatory, rurki krtaniowe do udrażniania dróg oddechowych, maseczki, rękawiczki i wszelkie inne środki zapobiegające zakażeniom, szczególnie WZW i wirusem HIV.

Poruszane zagadnienia – Kurs KPP Wrocław

Zagadnienia poruszane podczas kursu obejmują podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego. Ponadto słuchacze w trakcie kursu pierwszej pomocy poznają zestawy ratownicze, elementy anatomii i fizjologii. Potrafią również przeprowadzić badanie wstępne oraz szczegółowe osoby poszkodowanej. Plan nauczania obejmuje również naukę udzielenia pomocy osobie nieprzytomnej, w sytuacji wstrząsu, czy innych stanach nagłych, takich jak drgawki, cukrzyca, udar, zatrucie czy podtopienie. Ponadto osoby szkolące się zdobywają wiedzę na temat udzielania pomocy w sytuacji urazów chemicznych, termicznych, mechanicznych, czy elektrycznych. Potrafią także założyć opatrunek uciskowy, czy też kołnierz w przypadku urazu kręgosłupa, czy kręgu szyjnego.

Słuchacze zdobywają również wiedzę z zakresu identyfikacji zagrożeń, zarówno dla poszkodowanych, jak i ratowników. Są w stanie wyznaczyć strefy zagrożenia, a także sposoby ewakuacji. Obejmuje to także metody układania poszkodowanych na noszach. To także organizacja działań ratowniczych zarówno w nocy, jak i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co jest szczególnie przydatne w pracy ratowników górskich.

Jak wygląda egzamin KPP Wrocław?

Każdy egzamin KPP Wrocław  składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej osoba przystępująca do egzaminu musi poradzić z 30 pytaniami testowymi. Jeśli poprawnie odpowie przynajmniej na 90% pytań, może przystąpić do części praktycznej egzaminu. Komisja egzaminacyjna w każdej z części egzaminu składa się z trzech osób: dwóch lekarzy i jednego podmiotu szkolącego. Część praktyczna obejmuje dwa zadania, które są losowo wybrane, a następnie jedno zadanie, które zostaje wykonane na fantomie. Warto wiedzieć, że zdanie egzaminu praktycznego warunkowane jest uzyskaniem wyniku powyżej 75%.

Recertyfikacja KPP Wrocław

Kurs KPP Wrocław jest ważny przez trzy lata. Zatem osoby, których certyfikat uległ przedawnieniu nie muszą ponownie odbywać całego kursu, lecz mogą skorzystać z recertyfikacji KPP Wrocław, która obejmuje tylko i wyłączenie zdanie egzaminu w części teoretycznej i praktycznej. Takie osoby mogą skorzystać z ćwiczeń przypominających, choć zwykle nie jest to konieczne, jeśli stale wykonują swoje obowiązki w zakresie ratownictwa.

Inne zagadnienia
kurs pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław
kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków osp
kurs kpp dla policji
kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli

kursy pierwszej pomocy Wrocław
kurs kpp wrocław Świdnica Oława Oleśnica Środa Śląska Trzebnica

Kurs KPP Wrocław
data rozpoczęcia: 7 lutego 2021
data zakończenia: 16 lutego 2021
miejsce: ul. Racławicka
53-149 Wrocław
lokalizacja: Wrocław
Kategoria: Edukacja

Kurs KPP Wrocław
data rozpoczęcia:  6 marca 2021
data zakończenia: 15 marca 2021
miejsce: ul. Racławicka
53-149 Wrocław
lokalizacja: Wrocław
Kategoria: Edukacja

Kurs KPP Wrocław
data rozpoczęcia:  22 maja 2021
data zakończenia: 28 maja 2021
miejsce: ul. Racławicka 15-19
53-149 Wrocław
lokalizacja: ul. Racławicka 15-19
Kategoria: Edukacja