KURS PIERWSZEJ POMOCY SZCZECIN

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Szczecin

 

Kursy pierwszej pomocy Szczecin – dla wszystkich chcących nieść pomoc

Wypadki w pracy zdarzają się nierzadko, dlatego każdy pracownik powinien być przeszkolony w kwestii udzielania pierwszej pomocy. Dlatego warto zadbać, by certyfikowane szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej było przeprowadzone profesjonalnie. Kursy pierwszej pomocy Szczecin prowadzone przez lekarzy, ratowników medycznych i psychologów dostępne są dla wszystkich, którzy chcą pozyskać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto weekendowe kursy KPP w Szczecinie skierowane są do wszystkich pracowników jednostek współpracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, a więc m.in. pracowników WOPR, GOPR, TOPR, Straży Pożarnej, Policji, Straży Więziennej, BOR, a także członków ZHP czy PCK. Wszystkie zawody obejmujące pomoc poszkodowanym w wypadkach są objęte obligatoryjnym udziałem w kursach KPP.

Kurs pierwszej pomocy Szczecin 2019

Weekendowe Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. Ten akt prawny określa warunki realizacji kursu KPP. Warto tutaj wiedzieć, że jednostka prowadząca musi posiadać zgodę wojewody. W przypadku kursów KPP w Szczecinie taką zgodę wydaje wojewoda zachodniopomorski. Rozporządzenie określa minimalną liczbę godzin, jaką musi trwać kurs, czyli 66 godzin. Musi składać się z części teoretycznej, w zakresie przynajmniej 21 godzin, a także praktycznej, która musi obejmować przynajmniej 45 jednostek ćwiczeniowych. Podmiot prowadzący kurs KPP Szczecin musi zapewnić odpowiednią bazę dydaktyczną. Są to zarówno sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, jak i miejsca  w terenie przeznaczone do  ćwiczeń praktycznych. Warto wiedzieć, że bardzo duże znaczenie ma tutaj sprzęt, na którym kursanci uczą się udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kursy KPP Szczecin – co powinno być na kursie?

Zatem na wyposażeniu powinny znajdować się: rurki ustno-gardłowe, zestawy ssące, a także maski twarzowe w dwóch rozmiarach, dostosowane do dzieci do lat 5 i osób dorosłych. Ponadto organizator powinien zapewnić produkty jednorazowego użytku, wszelkiego rodzaju opatrunki, a także inne niezbędne przyrządy do udzielania pomocy. Wiele ćwiczeń odbywa się na fantomach do nauki intubacji, podobnie jak fantomie w formie torsu, czy takiego, który służy do udrażniania dróg oddechowych. Rozporządzenie określa także wymagania wobec osób prowadzących certyfikowane kursy KPP przedmedycznej, które muszą mieć przynajmniej 3 lata doświadczenia.

Kurs KPP Szczecin Świniujście Goleniów Stargard Gryfino Pyrzyce

Tematy i zagadnienia w czasie kursu KPP w Szczecinie

Na samym początku kursanci uczą się podstaw prawnych dotyczących organizacji ratownictwa medycznego. Następne zagadnienie dotyczy bezpieczeństwa własnego, osób poszkodowanych, a także zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Dzięki takiej wiedzy zmniejsza się dla ratowników niebezpieczeństwo zakażenia wirusem HIV i WZW. Uczestnicy kursów pierwszej pomocy w Szczecinie poznają także zestawy ratownicze i uczą się dezynfekcji sprzętu. Następne zagadnienia dotyczą nauki elementów anatomii i fizjologii oraz wykonywania badań wstępnych, jak i szczegółowych. Ponadto podczas kursu KPP Szczecin nacisk kładziony jest na naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także defibrylacji. Ponadto kursanci uczą się o urazach mechanicznych i obrażeniach, w tym poznają rodzaje ran, a także podstawy aseptyki i antyseptyki. Kursanci zdobywają również wiedzę o prowadzeniu ewakuacji ze strefy zagrożenia i organizacji działań ratowniczych.

Egzamin po kursie KPP w Szczecinie – poznaj jego przebieg

Każdy, kto ukończył pełny kurs KPP Szczecin, czyli uczestniczył we wszystkich zajęciach, może przystąpić do egzaminu KPP Szczecin kończącego. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw każdy uczestnik egzaminu musi odpowiedzieć na 30 pytań testowych.  Warunkiem możliwości przystąpienia do części praktycznej jest udzielenie 27 prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, które są  opracowane przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Szczecinie w części praktycznej składają się z trzech zadań. Dwa z nich są losowo wybrane i obejmują zagadnienia praktyczne podejmowane na kursie. Dodatkowo każdy zdający musi prawidłowo  przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Każde zadanie ocenianie jest przez trzyosobową komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi dwóch lekarzy i jeden specjalista z danej dziedziny. Warunkiem zdania części praktycznej jest otrzymanie oceny przynajmniej dostatecznej z każdego zadania, ocenianego przez każdego członka komisji z osobna. Ocena niedostateczna przyznawana jest jeśli opowie się za nią 75% składu komisji egzaminacyjnej.

 

Kursy KPP Szczecin Goleniów Stargard Gryfino Pyrzyce Świnoujście

Kurs pierwszej pomocy Szczecin
data rozpoczęcia:  7 lutego 2021
data zakończenia: 16 lutego 2021
miejsce: ul. Wyszyńskiego
70-203 Szczecin
lokalizacja: Szczecin
Kategoria: Szkolenia KPP

Kurs KPP Szczecin
data rozpoczęcia:  6 marca 2021
data zakończenia: 15 marca 2021
miejsce: ul. Wyszyńskiego
70-203 Szczecin
lokalizacja: Szczecin
Kategoria: Szkolenia KPP

Kurs KPP Szczecin
data rozpoczęcia:  3 kwietnia 2021
data zakończenia: 12 kwietnia 2021
miejsce: ul. Wyszyńskiego
70-203 Szczecin
lokalizacja: Szczecin
Kategoria: Szkolenia KPP