KURS PIERWSZEJ POMOCY RZESZÓW

https://www.kursypp.pl/Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Rzeszów

Zapisz się na jeden z terminów naszych kursów pierwszej pomocy, organizowanych w Rzeszowie. Nauczymy Cię, w jaki sposób ratować ludzkie życie!

Kurs pierwszej pomocy Rzeszów 202

Zdobądź kwalifikacje ratownika KPP w Rzeszowie

Prowadząc firmę w Rzeszowie warto zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zapisanie na certyfikowany kurs pierwszej pomocy Rzeszów brygadzistów, czy kierowników zmiany, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w czasie pracy stanowi doskonałe uzupełnienie obowiązkowego przeszkolenia BHP. Pracując w jednostce współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego trzeba postarać się o uprawnienia ratownika KPP.

Krzewienie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy wśród osób nieposiadających wykształcenia medycznego jest niezwykle istotne, niezależnie od tego w jakiej branży pracują. Trzeba wiedzieć, że pierwsze minuty od wypadku są kluczowe, zatem można uratować komuś życie zanim służby medyczne dotrą na miejsce wypadku. Dlatego warto zapisać się na kurs KPP. Rzeszów jest miastem, w którym odbywa się on w jednostkach posiadających wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną.

Kursy pierwszej pomocy Rzeszów – kto może zostać ratownikiem KPP?

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Rzeszowie jest zaawansowanym kursem, który pozwala uzyskać tytuł ratownika kwalifikowanego. W świetle ustawy jest to najwyższy stopień, jaki może zdobyć osoba, która nie posiada wykształcenia medycznego. Takie szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto takie przeszkolenie – kurs pierwszej pomocy Rzeszów – wymagane jest w Policji, Wojsku, Straży Miejskiej, a także w innych grupach, które posiadają w swoim statucie taki obowiązek np. PCK, czy ZHP. Wraz ze zmianą ustawy w 2018 r. do szkoleń mogą podchodzić także osoby, które chcą odbyć je dobrowolnie. Zatem mogą być to zarówno pracownicy instytucji i firm państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw. Tutaj kluczowe znaczenie ma posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz stan zdrowia, który pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kursy pierwszej pomocy Rzeszów – informacje w pigułce

Weekendowe kursy KPP Rzeszów 2019, zgodnie z ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego trwają 66 godzin i obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, w zakresie 21 godzin, jak i ćwiczenia praktyczne, gdzie program realizowany jest w ciągu 45 godzin.  Podczas certyfikowanego kursu pierwszej pomocy Rzeszów słuchacze zdobywają wiedzę z podstaw prawnych organizacji ratownictwa medycznego. Są to zajęcia teoretyczne, które trwają 1 godzinę. Następnie plan nauczania obejmuje tematykę bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego, jak i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Dzięki temu kursanci poznają niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń higieniczno-sanitarnych, a także ryzyko zakażeń wirusem HIV i WZW. Liczba zajęć teoretycznych to 2 godziny.

Kurs KPP Łańcut Strzyżów Dębica Kolbuszowa Leżajsk Jarosław

Z kolei podczas zajęć praktycznych, które trwają godzinę, słuchacze uczą się korzystać ze sprzętu ochronnego, a także postępować z odpadami medycznymi. Kolejne jednostki kursu dotyczą sprzętu ratowniczego i jego dezynfekcji i ogółem trwają 5 godzin, przy czym czas trwania zajęć praktycznych to 3 godziny. Zatem uczestnicy kursu znają elementy składowe zestawu ratowniczego, jak i potrafią się tym sprzętem posługiwać. Aby móc udzielić pierwszej pomocy konieczna jest znajomość anatomii i fizjologii. Zatem zagadnienia z tego tematu również znajdują się na kursie. Ponadto kursanci uczą się jeszcze dodatkowo wykonywania badań wstępnych i szczegółowych. Obejmują one przeprowadzenie wywiadu ratowniczego, ocenę rodzaju obrażeń ciała i ocenę podstawowych funkcji życiowych.

Kursy pierwszej pomocy Rzeszów – co w programie?

W programie realizowane są także zagadnienia dotyczące osób poszkodowanych i nieprzytomnych, a więc sposobów przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w zależności od tego czy ratownicy mają do czynienia z osobą dorosłą, kobietą w ciąży, dzieckiem, czy noworodkiem. Kursanci dzięki temu zdobędą umiejętności, które pozwolą im na udrożnienie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających. Ponadto mogą udrażniać drogi oddechowe stosując rurki ustno-gardłowe. Co więcej potrafią usunąć ciało obce, powodujące zablokowanie dróg oddechowych, metodą bezprzyrządową, jak i urządzeniem ssącym. Po kursie potrafią wykonać sztuczną wentylację  płuc metodą usta-usta, usta-nos lub usta-maska. Następna tematyka dotyczy zasad defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną. Dzięki temu osoby uczestniczące w kursie umieją obsługiwać defibrylator. Potrafią także  udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu, w tym mogą ocenić stan poszkodowanego pod kątem tego zagrożenia.

Kurs KPP Rzeszów, co jeszcze?

Uczestnicy kursu poznają również informacje dotyczące innych stanów nagłych, takich jak drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego czy udar, a także zatrucie i podtopienie. Potrafią również stosować materiały opatrunkowe, czy nakładać opatrunki osłaniające,  uciskowe, a w przypadku rany klatki piersiowej – opatrunki zastawkowe. Na kursach pierwszej pomocy w Rzeszowie uczestnicy poznają również rodzaje ran, podstawy aseptyki i antyseptyki. Tematyka kursu obejmuje także postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych czy elektrycznych. Ponadto osoby, które ukończą kurs KPP Rzeszów potrafią również dokonywać ewakuacji ze strefy zagrożeń, a także znają psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Kurs KPP Rzeszów

Jak realizowane są kursy KPP w Rzeszowie?

Kursy KPP Rzeszów realizowane są zgodnie z ustawą. Podmiot prowadzący zapewnia bazę dydaktyczną, która musi być dostosowana do ilości uczestników kursu. Zatem niezwykle duże znaczenie mają tutaj nie tylko sale wykładowe czy seminaryjne, ale również sale ćwiczeniowe. Muszą one być wyposażone w rurki ustno-gardłowe, a także w zestawy ssące – mechaniczne. Ponadto na wyposażeniu powinny znajdować się maski krtaniowe, twarzowe, a także reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu. Ćwiczenia w ramach kursu pierwszej pomocy Rzeszów odbywają się na fantomach najnowszej generacji, na których można ćwiczyć nakładanie kołnierza szyjnego z tworzywa sztucznego czy szyny wyciągowej. Fantomy dostępne do ćwiczeń obejmują nie tylko model osoby dorosłej, ale również dziecka czy noworodka. Ponadto istotne znaczenie mają także elementy wyposażenia takie jak: nożyczki ratownicze, płyn do dezynfekcji rąk, folia izotermiczna, wskaźnik CO2, aspirator jadu, czy szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany.

Egzamin po kursie KPP w Rzeszowie – wszystko co powinien wiedzieć kursant

Po ukończeniu kursu KPP w Rzeszowie, słuchacz podchodzi do egzaminu KPP Rzeszów, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Należy wiedzieć, że według wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia pierwsza część egzaminu ma charakter testowy i obejmuje 30 pytań. Każdy, kto uzyska przynajmniej 90% prawidłowych  odpowiedzi, może przystąpić do części praktycznej na certyfikowany egzamin KPP Rzeszów . Jest to warunek od którego nie ma żadnych odstępstw, wszak wiedza teoretyczna jest warunkiem prawidłowego wykonania czynności związanych z udzieleniem pierwszej pomocy. W części praktycznej należy wykonać dwa z wylosowanych zadań, które oceniane są przez komisję egzaminacyjną. Ponadto egzamin KPP Rzeszów obejmuje czynności pierwszej pomocy wykonywane na fantomie. Ocenę niedostateczną otrzymuje kursant, który został oceniony negatywnie przez 75% komisji egzaminacyjnej.

Nawet, jeżeli nie pracuje się w jednostce współpracującej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego warto zapisać się na kurs KPP Rzeszów, gdyż dzięki zdobytej tam wiedzy i umiejętnościom, można uratować komuś życie, a przecież nie ma nic cenniejszego.

Kurs pierwszej pomocy rzeszów łańcut strzyżów dębica kolbuszowa leżajsk jarosław

Kurs KPP Rzeszów
data rozpoczęcia: 8 listopada 2021
data zakończenia: 17 listopada 2021
miejsce: ul. Rymanowska
35-083 Rzeszów
lokalizacja: Rzeszów
Kategoria: Edukacja

Kurs KPP Rzeszów
data rozpoczęcia: 6 grudnia 2021
data zakończenia: 15 grudnia 2021
miejsce: ul. Rymanowska
35-083 Rzeszów
lokalizacja: Rzeszów
Kategoria: Edukacja

Kurs KPP Rzeszów
data rozpoczęcia: 7 lutego 2022
data zakończenia: 16 lutego 2022
miejsce: ul. Rymanowska
35-083 Rzeszów
lokalizacja: Rzeszów
Kategoria: Edukacja