KURS PIERWSZEJ POMOCY KRAKÓW

Kursy pierwszej pomocy Kraków

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Kraków

 

Kursy KPP Kraków – zdobądź wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak wynika z badań społecznych wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy i obawy, że pogorszy się jeszcze stan poszkodowanego. Tymczasem jak twierdzą lekarze i ratownicy medyczni każda pomoc jest lepsza niż jej zaniechanie. Według przepisów prawnych za nieudzielenie pierwszej pomocy grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Dlatego rejestrowane jednostki organizujące kurs KPP Kraków rekomendują je dla wszystkich, którzy chcą nieść pomoc fachowo i w sytuacji zagrożenia zachować zimną krew. Kursy pierwszej pomocy Kraków są skierowane do jednostek współpracujących  z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także osób, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to idealne szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji.

Kurs pierwszej pomocy Kraków 2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. certyfikowane kursy KPP organizowane są przez jednostki do tego powołane. Określa ono również wszystkie założenia organizacyjne, czyli miejsce i czas trwania, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej Określa także wymagania wobec osób przeprowadzających kursy KPP Kraków, a także ramowy plan zajęć i ćwiczeń, czy wyposażenie jakie powinno być do dyspozycji uczestników kursu. Każdy kurs pierwszej pomocy w Krakowie organizowany jest przez jednostki rejestrowane na podstawie decyzji wojewody małopolskiego.

Kurs KPP Kraków

Niezależnie od jednostki działającej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, bądź firmy zapisującej pracowników na kurs KPP trwa on w każdym przypadku przynajmniej 66 godzin. Przynajmniej 21 godzin stanowią zajęcia teoretyczne, a 45 godzin – zajęcia praktyczne. Warto jednak zauważyć, że kurs KPP w  Kraków może zostać na prośbę jednostki zgłaszającej uczestników wydłużony o 50% w wybranych modułach. Szczególnie jest to polecane w przypadku zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących zagadnienia istotne z punktu widzenia wykonywanych obowiązków zawodowych przyszłego ratownika KPP. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel, czyli lekarza, ratownika medycznego i psychologa. Każdy prowadzący szkolenie KPP w Krakowie musi mieć przynajmniej 3 lata doświadczenia.

Kursy pierwszej pomocy Kraków – zagadnienia obligatoryjnie poruszane na zajęciach

Weekendowy kurs pierwszej pomocy Kraków odbywa się zarówno w salach wykładowych i seminaryjnych, jak i w terenie. Dopasowany jest do potrzeb jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zatem zajęcia praktyczne dla przyszłych pracowników GOPR odbywają się na ściankach wspinaczkowych, a także w górskim terenie. Dla pracowników WOPR, np. na pływalniach, a także otwartych zbiornikach wodnych. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Kraków rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi, które obejmują prawne podstawy organizacji ratownictwa medycznego.

W dalszej kolejności omawiane jest postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Istotne znaczenie ma tutaj zapewnienie bezpieczeństwa własnego, a także zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Ponadto na kursie poruszane są zagadnienia z anatomii i fizjologii. Kursanci na kursie KPP Kraków uczą się przeprowadzania badań wstępnych oraz szczegółowych. Nacisk kładziony jest też na zajęcia praktyczne z resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, przeprowadzane na fantomach. Kolejne zagadnienia obejmują inne stany nagłe, takie jak drgawki, cukrzyca, udar mózgowy, zatrucia, czy podtopienia. Uczestniczy uczą się również postępowania w przypadku urazów mechanicznych, w tym złamań, zwichnięć, czy skręceń. Ponadto potrafią zabezpieczyć urazy klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. Każdy przyszły ratownik KPP uczy się także prowadzenia ewakuacji ze strefy zagrożenia, a także ustalania taktyki działań ratowniczych. Na kursie poruszane są również psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Egzamin KPP Kraków – zasady i tryb przeprowadzania

Kursy pierwszej pomocy Kraków kończą się egzaminem KPP Kraków, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Może do niego podejść każdy, kto ukończył pełny kurs KPP. W części teoretycznej każdy musi poradzić sobie z 30 pytaniami testowymi. Trzeba udzielić przynajmniej 27 prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskać wynik 90%. Wtedy można przystąpić do części praktycznej egzaminu. Tutaj losuje się dwa zadania sprawdzające praktyczne postępowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także przeprowadza się resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie.

Warunkiem zaliczenia części praktycznej certyfikowanego egzaminu KPP Kraków jest uzyskanie oceny dostatecznej z poszczególnych zadań, które oceniane są oddzielnie przez każdego członka komisji egzaminacyjnej. Warto wiedzieć, że komisja składa się z trzech osób: dwóch lekarzy i jednego specjalisty z zakresu, który obejmuje egzamin na ratownika KPP Kraków. Ocena niedostateczna z zadania stawiana jest, gdy opowie się za nią 75% składu komisji. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej pozwala na otrzymanie certyfikatu ratownika KPP, ważnego przez okres 3 lat od daty wydania.

 

Kurs KPP Kraków
data rozpoczęcia: 3 stycznia 2021
data zakończenia: 12 stycznia 2021
miejsce: ul. Wielicka
30-552 Kraków
lokalizacja: Kraków
Kategoria: Kursy KPP

Kurs Pierwszej Pomocy Kraków
data rozpoczęcia: 7 lutego 2021
data zakończenia: 16 lutego 2021
miejsce: ul. Wielicka
30-552 Kraków
lokalizacja: Kraków
Kategoria: Kursy KPP

Kursy Pierwszej Pomocy Kraków
data rozpoczęcia: 6 marca 2021
data zakończenia: 15 marca 2021
miejsce: ul. Wielicka
30-552 Kraków
lokalizacja: Kraków
Kategoria: Kursy KPP