KURS PIERWSZEJ POMOCY KATOWICE

Kursy Pierwszej Pomocy Katowice

Kursy KPP w Katowicach – pozbądź się lęku i naucz się udzielać pierwszej pomocy

Kiedy jesteśmy świadkami nagłego zdarzenia często nie wiemy jak się zachować. Warto pamiętać, że naszym obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo, ale przede wszystkich z powodu tego, że tak powinien postąpić każdy. Brak wiedzy i stres sprawiają, że jesteśmy zdezorientowani i nie działamy racjonalnie. Często powielamy schemat i stajemy się częścią tłumu gapiów. Trzeba wiedzieć, że pomoc ofiarom wypadków, udzielona odpowiednio szybko, zwiększa znacząco ich szanse na przeżycie. Dlatego każdy z nas powinien znać zasady pierwszej pomocy, a jeżeli takowej wiedzy nie posiadamy doskonałym wyborem jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Katowice.

Kurs pierwszej pomocy Katowice – kto powinien zapisać się na kurs?

Jeśli jesteś osobą empatyczną i chcesz nieść pomoc innym w profesjonalny sposób, to możesz zapisać się na kurs KPP Katowice, który organizowany jest na podstawie zgody wojewody śląskiego, a także rozporządzenia dotyczącego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od końca 2018 r. kurs skierowany jest nie tylko do osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, takich jak: Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, GOPR, WOPR, TOPR, ZHP, czy Straży Więziennej. Kurs pierwszej pomocy Katowice jest również do każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia, a także stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych w zróżnicowanym terenie. Warto zauważyć, że kursy KPP są dostosowane do potrzeb poszczególnych jednostek współpracujących z systemem PRM i kładą nacisk na czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w danej jednostce. To znaczy, że zajęcia praktyczne dla WOPR organizowane są na basenach, a także otwartych zbiornikach wodnych. Z kolei dla GOPR i TOPR w górach, a także na ściankach wspinaczkowych.

Kurs KPP Katowice – najważniejsze informacje

Kursy KPP w Katowicach trwają minimum 66 godzin i realizowane są w ciągu minimum 8 dni. Wszystkie podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. W przypadku zajęć teoretycznych, odbywających się w salach wykładowych i seminaryjnych, odbywa się przynajmniej 21 jednostek lekcyjnych. Z kolei zajęcia praktyczne w terenie muszą trwać minimum 45 godzin, czyli ponad dwukrotnie więcej niż teoretyczne. Kursy pierwszej pomocy Katowice prowadzone są przez lekarza, ratownika medycznego i psychologa. Każdy ze specjalistów musi posiadać minimum 3 lata doświadczenia.

Jak przebiegają kursy KPP Katowice? – plan nauczania

Na samym początku kursanci poznają podstawy prawne dotyczące organizacji ratownictwa medycznego. Następne zajęcia dotyczą sposobów zabezpieczenia poszkodowanego, siebie samych, a także miejsca wypadku. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zakażenia WZW i HIV. Zajęcia – szkolenia pierwszej pomocy Katowice – praktyczne obejmują naukę korzystania ze sprzętu ochronnego. Wszyscy kursanci uczą się oceniać stan zdrowia poszkodowanego, a także oceny oddychania czy też krążenia. Kolejne zajęcia obejmują teorię dotyczącą przyczyn utraty przytomności. Z kolei na zajęciach praktycznych kursanci ćwiczą przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach dorosłego, dziecka i noworodka. Uczą się także defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną. Są w stanie profesjonalnie zabezpieczyć rany i wykonać wszelkiego rodzaju opatrunki. Mogą również udzielić pierwszej pomocy osobom cierpiącym na cukrzycę, padaczkę, czy też będącym pod wpływem wstrząsu. Bloki tematyczne obejmują także zagadnienia z psychologii i udzielania pomocy osobom w szoku.

Jak przebiega egzamin KPP w Katowicach?

Po ukończeniu zajęć z tematu kurs KPP Katowice uczestnicy mogą podejść do egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw muszą poradzić sobie z 30 pytaniami testowymi i odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na 27 z nich, czyli uzyskać wynik przynajmniej 90% z testu. Po zaliczeniu egzaminu w części teoretycznej kursant może przystąpić do egzaminu sprawdzającego praktyczną umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Tutaj losuje się 2 zadania do wykonania, a także obligatoryjnie wykonuje się resuscytacje krążeniowo-oddechową na fantomie. Aby zaliczyć egzamin w części praktycznej kursant musi otrzymać z każdego zadania przynajmniej ocenę dostateczną. Komisja egzaminacyjna składa się z dwóch lekarzy i specjalisty z danej dziedziny, którą obejmuje kurs. Każdy, kto zda egzamin w obydwu częściach otrzymuje certyfikat ratownika KPP, który jest ważny przez 3 lata i podlega recertyfikacji.

 

kursy pierwszej pomocy katowice 2019
kurs pierwszej pomocy katowice 2019

Kurs KPP Katowice
data rozpoczęcia: 3 stycznia 2021
data zakończenia: 12 stycznia 2021
adres: ul. Sowińskiego
40-028 Katowice

lokalizacja: Katowice
Kategoria: Kursy KPP

Kursy KPP Katowice
data rozpoczęcia: 7 lutego 2021
data zakończenia: 16 lutego 2021
adres: ul. Sowińskiego
40-028 Katowice

lokalizacja: Katowice
Kategoria: Kursy KPP

Kursy KPP Katowice
data rozpoczęcia: 7 marca 2021
data zakończenia: 15 marca 2021
adres: ul. Sowińskiego
40-028 Katowice

lokalizacja: Katowice
Kategoria: Kursy KPP