KURS PIERWSZEJ POMOCY BIAŁYSTOK

Kursy Pierwszej Pomocy Białystok

 

Kursy pierwszej pomocy w Białymstoku – zapisz się już dziś

Wiele osób boi się udzielania pierwszej pomocy, kiedy zdarzy się wypadek, aby nie pogorszyć stanu poszkodowanych. Można zauważyć, że częściej ludzie stanowią grupę gapiów niż ekipę ratunkową. Czasem sam telefon po służby ratunkowe nie wystarczy i trzeba wkroczyć do akcji zanim dotrą na miejsce. Właściwe nawyki i rutynowe działania są wdrażane w czasie kursów KPP w Białymstoku. Na szkolenie KPP Białystok może się zapisać każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych. Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem ani ubezwłasnowolniony i ma ukończone 18 lat, a ponadto jego stan zdrowia umożliwia udzielanie pierwszej pomocy także w trudnych warunkach.

Certyfikowany kurs KPP Białystok – dla kogo?

Przede wszystkim kurs KPP Białystok dedykowany jest do osób, które pragną nieść pomoc innym, oddając się pracy w jednostkach pomocniczych Państwowego Ratownictwa Medycznego. Instruktorzy KPP zapraszają jednak na zajęcia teoretyczne i praktyczne wszystkich, którzy chcą nauczyć się profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy Białystok

Każdy, kto chciałby zapisać się na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Białymstoku powinien skierować się do zarejestrowanej jednostki udzielającej pomocy medycznej. Jednostka ta winna mieć uprawnienia do organizowania kursów nadane przez wojewodę podlaskiego.  Kursy KPP Białystok skierowane są do pracowników Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, członków ZHP. Do szkolenia KPP Białystok może przystąpić każda z innych osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Weekendowy kursy pierwszej pomocy Białystok – ile czasu potrzeba?

Każdy kurs KPP Białystok, niezależnie od tego  do jakiej jednostki jest skierowany, trwa 66 godzin. Jest podzielony na część teoretyczną, która trwa minimum 21 godzin oraz praktyczną, w zakresie 45 godzin. Ponadto należy wiedzieć, że najkrótszy czas w jakim może odbyć się całość kursu to 6 dni. W zależności od jednostki współpracującej z systemem, gdzie dany uczestnik pełni służbę, można zwiększyć maksymalnie o 50% liczbę godzin danego modułu. Dzięki temu kursant zdobywa najbardziej przydatną wiedzę i umiejętności praktyczne, które są niezbędne w jego zawodzie. Wszystkie weekendowe kursy pierwszej pomocy Białystok prowadzone są przez wykwalifikowany personel, składający się z: lekarza, ratownika medycznego i psychologa. Każdy członek zespołu musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie.

Kurs KPP Białystok

Wyposażenie sal i niezbędny sprzęt ratowniczy dostępny w czasie kursu pierwszej pomocy w Białymstoku

Kursy KPP Białystok odbywają się zarówno w salach wykładowych jednostek organizujących, jak i salach seminaryjnych. Muszą być one wyposażone w odpowiedni sprzęt, niezbędny do nauki wszelkich czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia. Są to między innymi rurki ustno-gardłowe, które pozwalają stwierdzić czy w jamie ustnej lub gardle znajduje się ciało obce. Ponadto niezbędne są zestawy ssące przeznaczone dla osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Niezwykle ważny jest także jednorazowy sprzęt typu maska krtaniowa czy też zestawy do tlenoterapii oraz wszelkiego rodzaju opatrunki.

Ćwiczenia odbywają się również na profesjonalnych fantomach, które są modelami osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Są one wyposażone w elektroniczny monitoring, co pozwala instruktorom na ocenę, czy czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej są wykonywane przez kursantów prawidłowo. Wśród niezbędnych akcesoriów i sprzętu ratowniczego znajdują się również defibrylatory, nosze i szyny, a także kołnierze stabilizujące.

Plan nauczania – tematy i zagadnienia poruszane na kursie KPP w Białymstoku

Na samym początku uczestnicy certyfikowanego kursu pierwszej pomocy Białystok poznają podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego. Następnie uczą się o bezpieczeństwie higieniczno-sanitarnym w czasie akcji ratowniczych. Odpowiednie postępowanie chroni ich przed zakażeniem wirusem HIV i WZW. Ponadto zdobywają umiejętności, dzięki którym potrafią ocenić zagrożenia, czy właściwego postępowania z odpadami medycznymi. Na kursie poznają także elementy anatomii i fizjologii, a także uczą się oceniać stan poszkodowanego i wykonywać badania wstępne oraz szczegółowe.

Kursy pierwszej pomocy Białystok – co jeszcze poznasz?

Słuchacze poznają również zasady postępowania w przypadku poszkodowanych nieprzytomnych. Uczą się wykonywać resuscytację osób dorosłych, kobiet w ciąży, dzieci, niemowląt i noworodków. Zdobywają także umiejętności udrażniania dróg oddechowych i usuwania ciał obcych, a także potrafią wymienić zagrożenia wynikające ze wstrząsu i zabezpieczyć poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą. Poznają ponadto podstawy septyki i antyseptyki. Uczą się również postępowania w przypadku urazów chemicznych, termicznych, elektrycznych  i mechanicznych, a także podtopień. Zdobywają także umiejętności psychologiczne, dzięki temu są w stanie udzielić potrzebnego wsparcia poszkodowanym, a także organizować drogi ewakuacji w przypadku zagrożeń, np. terrorystycznych.

Egzamin KPP Białystok – jak przebiega egzamin po kursie pierwszej pomocy?

Certyfikowany kurs pierwszej pomocy w Białymstoku kończy się państwowym egzaminem, który składa się z  dwóch części. Teoretyczna obejmuje 30 zagadnień testowych, a podchodzący do egzaminu musi udzielić przynajmniej 90% prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć i móc przystąpić do części praktycznej. Wytyczne dla praktycznej części egzaminu zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nakładają na zdającego obowiązek wykonania trzech zadań praktycznych, w tym jednego na fantomie. Całość oceniana jest przez komisję egzaminacyjną, składającą się z dwóch lekarzy i jednego specjalisty z dziedziny, którą obejmuje egzamin. Należy uzyskać w tej części przynajmniej 75% wynik. Po zdaniu egzaminu kursant uzyskuje tytuł ratownika KPP, a jego uprawnienia ważne są przez 3 lata, po czym musi dokonać recertyfikacji KPP Białystok, czyli ponownie zdać egzamin państwowy

Kurs pierwszej pomocy Białystok
data rozpoczęcia:  3 stycznia 2021
data zakończenia: 12 stycznia 2021
miejsce: ul.42 Pułku Piechoty
15-181 Białystok
lokalizacja: 42 Pułku Piechoty
Kategoria: Edukacja

Kurs pierwszej pomocy Białystok
data rozpoczęcia:  7 lutego 2021
data zakończenia: 16 lutego 2021
miejsce: ul. 42 Pułku Piechoty
15-181 Białystok
lokalizacja: 42 Pułku Piechoty
Kategoria: Edukacja

Kurs pierwszej pomocy Białystok
data rozpoczęcia:  6 marca 2021
data zakończenia: 15 marca 2021
miejsce: ul. 42 Pułku Piechoty
15-181 Białystok
lokalizacja: 42 Pułku Piechoty
Kategoria: Edukacja